Rahvaste muutmine lammas-rahvasteks üks inimene korraga.

Nii nagu Iisrael sündis oma Tõotatud Maal ühe päevaga peale umbes 2000-aastast pagendust, nii võivad lammas-rahvad sündida ühe päevaga!

VAATA VEELSAA RAHVASTE
KNESSETI LIIKMEKS!

Sel päeval ühineb palju paganrahvaid JHVH’ga ja nad saavad Minu rahvaiks! Ja Mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et JHVH Tsevaot (vägede JHVH) on Mind läkitanud sinu juurde! Ja JHVH võtab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma! Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest Tema tõuseb oma pühast asupaigast! Sakarja 2:15-17

Liitu meie iganädalaste shabbatikirjadega

*Nõutud teave