Ülemaailmne koolitusprogramm

Täites Piibli mandaati õnnistada ja austada Iisraeli

Rahvaste ümberkujundamine lammas-rahvaiks üks inimene korraga.
Sakarja 2:15-17

ROHKEM TEAVET UNIFY KOHTA

Võideldes Iisraeli eest seal, kus Iisrael ei saa enda eest võidelda

Sel päeval ühineb palju paganrahvaid JHVH’ga ja nad saavad Minu rahvaiks! Ja Mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et JHVH Tsevaot (vägede JHVH) on Mind läkitanud sinu juurde! Ja JHVH võtab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma! Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest Tema tõuseb oma pühast asupaigast!” Sakarja 2:15-17

Liitu meie iganädalaste shabbatikirjadega

*Nõutud teave

Saatkonna sissepühitsemine

Veel videosid