SAA RAHVASTE

KNESSETI LIIKMEKS

Tase

IGAKUINE LIIKMELISUS

AASTANE LIIKMELISUS

Price $25.00 kuus. $300.00 aastas.
  Saa liikmeks Saa liikmeks
Erakorralised uudised ja uuendused
Raamatute tasuta allalaadimine
Hääletamine
Juurdepääs veebiseminaridele
Kutsu külla UNIFY kokkutulek ja võõrusta seda oma rahva keskel
Liikmekaart
  Saa liikmeks Saa liikmeks

IGAKUINE LIIKMELISUS

$25.00 kuus.

$25 kuus (automaatne makse, mille arveldustsükli saad peatada sinule sobival ajal)

Erakorralised uudised ja uuendused
Raamatute tasuta allalaadimine
Hääletamine
Juurdepääs veebiseminaridele
Kutsu külla UNIFY kokkutulek ja võõrusta seda oma rahva keskel
Liikmekaart
:

AASTANE LIIKMELISUS

$300.00 aastas.

$300 ühekordne aastamakse, mida saab pikendada (makse saad peatada sinule sobival ajal. Makstud summat ei tagastata)

Erakorralised uudised ja uuendused
Raamatute tasuta allalaadimine
Hääletamine
Juurdepääs veebiseminaridele
Kutsu külla UNIFY kokkutulek ja võõrusta seda oma rahva keskel
Liikmekaart
:

Niipea, kui oled registreerinud ja maksnud ära liikmemaksu, saad ametliku liikmenumbri ja kasutajanime sisselogimiseks ainult liikmetele mõeldud veebilehekülgedel.
Iga tõeline usklik, kes usub Iisraeli Jumalat (Elohim’i) ja juudi Messiat, peaks saama auliikmeks. Kuna me ühineme sel põhjusel, annab JHVH oma õnnistust, igavest elu tervetele rahvastele! Psalm 133
  1. Sa oled oma rahva valitsus! Sa oled preester ja kuningas!
  2. Sind iseloomustatakse kui tõelist usklikku, kes on poogitud Väärisõlipuu külge (Roomlastele 11).
  3. Sinu käsutuses on tööriistad, et mõjutada oma rahvast.
  4. Sinu liikmekaart on AUmärgiks 1 Moosese 12:3 alusel.
  5. Sa saad VALIDA oma rahvuslikke saadikuid Rahvaste Knessetisse.*
  6. Saa võid saada kandidaadiks, et esindada oma rahvast oma rahva ja valitsuse eest.
  7. Sinu toetus aitab meil edendada ja levitada seda erakorralist missiooni, kasutades iga teabekanalit.
  8. Sul on tähtis roll kõige olulisemas 21. sajandi liikumises!

Sel päeval ühineb palju paganrahvaid JHVH’ga ja nad saavad Minu rahvaiks! Ja Mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et JHVH Tsevaot (vägede JHVH) on Mind läkitanud sinu juurde! Ja JHVH võtab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma! Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest Tema tõuseb oma pühast asupaigast! Sakarja 2:15-17