Kaks lõpuaja valikut

(Vali üks)


New World Order

Uus maailmakord

Kohtumõistmise all

“Jah, vaata, neil päevil ja sel ajal,kui ma pööran Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve,kogun ma kõik paganadja viin nad alla Joosafati orgu-;seal käin ma nendega kohut oma rahva ja oma pärisosa, Iisraeli pärast,sellepärast et nad on ta pillutanud paganate sekkaja on jaotanud minu maa.”
JOEL 4:1-‬2 NASB‬‬

VÕI

United Nations for Israel

Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest (UNIFY)

Prohvetlik täitumine

“Sel päeval ühineb palju paganrahvaid JHVH’ga ja nad saavad Minu rahvaiks! Ja Mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et JHVH Tsevaot (vägede JHVH) on Mind läkitanud sinu juurde! Ja JHVH võtab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma! Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest Tema tõuseb oma pühast asupaigast!”
Sakarja 2:15-1

Lai tee- uus maailmakord

VOI

Kitsas tee- Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest

5 rumalat neitsit- uus maailmakord

VOI

5 tarka neitsit- UNIFY

Sa saad midagi muuta: too välja oma rahvas kohtumõistmise orust

TOETA UNIFY-d

 • Oma palvetega
 • Oma rahaliste vahenditega
  Anneta online
 • Oma osavõtuga meie ringreisidest ja konverentsidest
  Iisraeli reisid
 • Oma viidetega Facebookis ja sotsiaalmeedias
  UNIFY Facebook
  UNIFY YouTube
 • Demonstreerides UNIFY lippu, T-särki ja nokamütsi igal võimalikul juhul
  UNIFY reklaamtooted
 • Saades UNIFY liikmeks panustades $ 25 kuus
  Saa liikmeks
 • Toetades OMA suursaatkonna tööd $100 kuus, kuulud sa valitud gruppi, mida nimetatakse „70 õiget rahvaste seast“
  Anneta
  (Vali „70 õiget“)
 • Oma osavõtuga meie iga-aastasest Sukkoti reisist ja UNIFY kongressist Iisraelis
  UNIFY reisid

Me oleme Sakarja 2:15-17 prohvetlik täitumine

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

UUS ÜHINENUD RAHVAD ON TÕUSNUD

 • Jumalikult määratud
 • Ette kuulutatud enam kui 2500 aastat tagasi
 • Muutes sinu rahvast lammasrahvaks, üks inimene korraga
 • Seistes igavese, Iisraeli tuhandele põlvele antud lepingu eest

Ta peab igavesti meeles oma lepingut, sõna, mille ta on andnud tuhandele põlvele, lepingut, mille ta on sõlminud Aabrahamiga, ja oma vannet Iisakile! Ta seadis selle Jaakobile määruseks, Iisraelile igaveseks lepinguks! Ta ütles: “Sinule ma annan Kaananimaa, see on teie pärisosa!” Psalms 105:8-‬11

Vali täna UNIFY

Saa liikmeks

info@unitednationsforisrael.org

Toeta meie ülemaailmset hariduskampaaniat!

Anneta online

Lisateave pangaülekannete, tšekkide, Western Unioni või Money Gram kohta info@unitednationsforisrael.org

Külasta Iisraeli koos meiega

Tulevased Iisraeli reisid

tours@dominiquaebierman.org

Kõige olulisem liikumine pärast kastja Johanani (Johannes) teerajamist Messia tagasitulekule. Silluta teed Tema teiseks tulemiseks koos meiega!

Et hingamiseajad tuleksid Adonai palgest ja et ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeshua, keda taevas peab pidama enesele selle ajani, mil oma kohale asetatakse kõik, mis Elohim on rääkinud kõigi oma pühade prohvetite suu kaudu maailma ajastust alates.
Apostlite teod 3: 20-21‬‬

ÜHENDADES KÕIKI TULEVASI LAMMASRAHVAID, vastavalt Sakarja 2:15

Sel päeval hoiab HVH poole palju paganaid ja nad saavad tema rahvaks!

Hakka Rahvaste Knesseti (nõukogu) liikmeks juba täna: Seisa müüripraos ja esinda OMA rahvast.

Ära lase sellel jumalikul liikumisel endast mööda minna- ühine täna!

„Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast!“
Sakarja 2:17

Leia meid:

www.unitednationsforisrael.org

UNIFY YouTube

UNIFY Facebook

Kas on küsimusi?

Saada email: info@unitednationsforisrael.org

Tema auks,

Peapiiskop Dominiquae Bierman
Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest president

United Nations for Israel