To Endetids Alternativer

(Velg en)


New World Order

New World Order (Den nye verdensorden) (NWO)

Under dom

For se, i de dager og på den tid, når jeg vender skjebnen for Juda og Jerusalem, da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem
om Israel, mitt folk og min eiendom, som de spredte blant folkene. De delte mitt land.
Joel 3,6-7

ELLER

United Nations for Israel

Forente Nasjoner for Israel (UNIFY)

Profetisk oppfyllelse

Mange folkeslag skal slutte seg til YHVH den dagen. De skal være mitt folk, og jeg skal ta bolig hos deg. Da skal du kjenne at YHVH over hærskarene har sendt meg til deg. YHVH skal ta Juda i arv som sin eiendom på hellig jord og velge ut Jerusalem enda en gang. Vær stille for YHVH, alt som lever! For han bryter opp fra sin hellige bolig (eng: for Han har reist seg fra Sin hellige bolig). Sakarja 2, 15-17

En bred sti – New World Order

ELLER

En smal sti – Forente Nasjoner for Israel

De 5 uforstandige jomfruer – NWO

ELLER

De 5 kloke jomfruer – UNIFY

DU KAN GJØRE EN FORSKJELL: ta din nasjon ut av dommens dal.

STØTT UNIFY

 • Med dine bønner
 • Ved å støtte operasjonen til DIN Ambassade med $100 pr. mnd, og være inkludert i den utvalgte gruppen kalt De 70 rettferdige fra Nasjonene
  Gi Online
  (Velg “70 Rettferdige”)
 • Ved å delta på vår årlige Sukkot tur og UNIFY konferanse i Israel
  UNIFY Turer

Vi er den profetiske oppfyllelsen av Sakarja 2,15-17

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

ET NYTT FORENTE NASJONER (FN) HAR REIST SEG,

 • Guddommelig utvalgt
 • Profetert for mer enn 2500 år siden
 • Vender din nasjon til en sauenasjon, en person ad. gangen
 • Står med den evige pakten med Israel, opp til 1000 generasjoner

Han husker sin pakt til evig tid, ordet han ga, i tusen slektsledd, pakten han sluttet med Abraham, og eden han sverget til Isak. Dette satte han opp som en forskrift for Jakob, som en evig pakt for Israel. Han sa: «Jeg gir deg landet Kanaan til arv og eiendom.» Salme 105,8-11

Velg UNIFY i dag

Bli et medlem

info@unitednationsforisrael.org

Gi til vår Globale ny-utdannelse kampanje!

Gi online

For informasjon om sending av bank-overføringer, sjekker, Westarn Union eller Money Gram, send en e-post til: info@unitednationsforisrael.org

Besøk Israel sammen oss

Kommende Israel turer

tours@dominiquaebierman.org

Den viktigste bevegelse av Yah siden Johannes døperen forberedte Messias` første komme. Forbered Hans andre komme sammen oss!

Da skal det komme tider med lindring fra YHVH, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Yeshua. Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn. Apostlenes gjerninger 2,20-21

FORENE ALLE FREMTIDIGE SAUENASJONER, ifølge Sakarja 2,15

Mange folkeslag skal slutte seg til YHVH den dagen. Sakarja 2,15

Bli et medlem av Nasjonenes Knesset i dag: Stå i gapet og representer DIN nasjon.

Ikke la denne guddommelige bevegelsen gå deg forbi – Gå med i dag!

Vær stille for YHVH, alt som lever! For han bryter opp fra sin hellige bolig (eng: for Han har reist seg fra Sin hellige bolig). Sakarja 2,17

Finn oss online:

UNIFY YouTube

UNIFY Facebook

Spørsmål?

Send e-post til info@unitednationsforisrael.org

Til Hans ære

Apostel Dominiquae Bierman

President for de Forente Nasjoner for Israel

United Nations for Israel