UNIFY logo sign

FORENTE NASJONER FOR ISRAEL
MANIFEST

Vi ERKLÆRER at Israel for evig er Guds utvalgte folk. De Hellige Skriftene (Bibelen, Guds Ord), den Jødiske Messias Yeshua, Evangeliet og Apostlene kom fra Israel. Alt dette ble gitt for å bringe lys, frelse og orden til alle nasjoner. Vi erklærer at Israel er kalt til å være hoved- Saue Nasjonen og at Kong Messias vil herske og regjere over alle nasjoner fra Yerushalayim, den evige, udelte hovedstad for Israel siden det 11. århundre f.Kr da den ble etablert ved Kong David.

Vi KALLER alle nasjoner til omvendelse fra diskriminering og hat mot Israel og det Jødiske folk, og til å etablere deres nasjonale ambassader i Israels eneste hovedstad, den hellige byen Yerushalayim.

Vi BØNNFALLER alle nasjoner om å praktisere Bibelsk politikk, som baserer seg på Guds Ord slik det ble gitt til Israels folk på følgene to arenaer: Deres interne moralske affærer og i deres utenrikspolitikk angående nasjonen Israel.

Vi BØNNFALLER alle nasjoner om å erkjenne at Jesus Kristus ikke er noen annen enn den lovede Jødiske Messias fra Davids Hus. Hans fødselsnavn og evige navn er YESHUA. Han ble født i en by i Juda kalt Beit-Lechem, og vokste opp i den Israelsk-Galileiske byen Nasaret. Yeshua betalte den ultimate prisen under Påskehøytiden (Pesach), ved at Han sonte for synden med Sitt eget Blod i Israels evige hovedstad Yerushalayim, og Yeshua vil snart vende tilbake til Yerushalayim på samme måte som Han dro, ved å stige ned fra Himmelen med et rop og et støt i shofaren på det Israelske Oljeberget.

Vi BEKREFTER dette faktum at alle nasjoner har en gjeld til Israel av kjærlighet og ære for alt Israel har gitt til nasjonene: Bibelen, Frelseren, Evangeliet, utallige medisinske kurer, vitenskapelige oppdagelser, «drip irrigation» (dråpe vanning) og andre innovative teknologier.

Vi BEKREFTER forpliktelsen til hver nasjon som er medlem av de Forente Nasjoner for Israel til å arbeide for shalom og velvære for Israel, og å gjøre omvendelses-handlinger og gi godtgjøring for syndene og barbariet gjort mot Israel og det Jødiske folk til alle tider.

U.N.I.F.Y. MANIFESTET ETABLERT UNDER DAGENE AV ÆREFRYKT DEN 4.TISHREI, I DET JØDISKE ÅR 5778/24.SEPTEMBER 2017.

Erkebiskop Dr. Dominiquae Bierman
President
Rabbi Baruch Bierman
Vicepresident