UNIFY logo sign

ÜHINENUD RAHVAD IISRAELI EEST
MANIFEST

Me TEATAME, et Iisrael on Jumala valitud rahvas igavesti. Iisraelist on tulnud Pühakiri (Piibel, Jumala Sõna), juudi Messias Jeshua, evangeelium ja apostlid. Kõik see on antud, et tuua valgust, päästet ja taevast korda kõigile rahvastele. Me kuulutame, et Iisrael on kutsutud olema juht lammas-rahvas ning et kuningas Messia juhib ja valitseb kõigi rahvate üle Jerushalaim’ist (Jeruusalemmast), igavesest, jagamatust Iisraeli pealinnast, mille rajas kuningas Taavet 11. sajandil eKr.

Me KUTSUME ÜLES kõiki rahvaid parandama meelt Iisraeli ja juudi rahva diskrimineerimisest ja vihkamisest ning rajama oma rahvuslikke saatkondi ainsas Iisraeli pealinnas, pühas linnas Jeruusalemmas.

Me PALUME kõiki rahvaid teostada piibellikku poliitikat, rajades end Jumala Sõnale, nagu see on antud Iisraeli rahvale, ja seda kahel areenil: nende moraalsed siseasjad ja nende välispoliitika, mis puudutab Iisraeli rahvas.

Me TULETAME kõigile rahvastele MEELDE, et Jeesuseks Kristuseks nimetatud Päästja pole keegi muu kui tõotatud Messia Juuda soost ja Taaveti kojast. Tema sünninimi ja igavene nimi on JESHUA. Ta sündis Juuda linnas Beit-Lehhem’is (Petlemm) ja kasvas üles Iisraeli-Galilea linnas Natsareth’is (Naatsaret). Jeshua maksis paasapühal lõpliku hinna, lunastades oma verega igaveses Iisraeli pealinnas inimkonna pattudest; ja Jeshua naaseb peagi Jeruusalemma samal viisil, nagu ta lahkus – laskudes taevast alla Õlimäele Iisraelis  ühes hüüu ja soofarihäälega.

Me KINNITAME tõsiasja, et kõik rahvad on Iisraelile võlgu austust ja armastust – austust selle eest, mida Iisrael on rahvastele andnud: Piibli, Päästja, evangeeliumi, lugematul hulgal ravimeetodeid, teaduslikke avastusi, niisutussüsteeme ja teisi uuenduslikke tehnoloogiaid.

Me KINNITAME iga Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest rahvusliku liikme kohustust töötada Iisraeli shalomi ja heaolu nimel, teha meeleparanduse tegusid ning tuua hüvitist kogu ajaloo vältel Iisraeli ja juudi rahva vastu tehtud pattude ja vägivallategude eest.

U.N.I.F.Y. MANIFEST ON LOODUD AUKARTUSE PÄEVADEL, TISHREI KUU 4. PÄEVAL IISRAELI AASTAL 5778/ 24. SEPTEMBRIL 2017

Peapiiskop dr. Dominiquae Bierman
President
Rabi Baruch Bierman
Asepresident