Minu teekond

My Journey of Discovery

Kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud JHVH käsivars?
Jesaja 53:1

See oli meie 10. teekond Auschwitz’i aastal 2007, vahetult enne Jom Kippuri ja shmita aasta või shabbati aasta algust (3 Mo 25 ptk). Seekord olid teel endistesse surmalaagritesse minuga kaasas peale mu abikaasa veel paar valitud tiimi liiget. Me kõik kõndisime mitmeid kordi “tuhapõllu” äärtel. Tuhapõld on koht, mis piiritles natside poolt mõrvatud ja tuhaks põletatud pooleteise miljoni juudi tuhka. Seda tuhka ei olnud näha, sest see oli kaetud rohelise ja õrna rohu pehme vaibaga.

Ma mäletan oma esimest külastust Auschwitzi märtsis 2000, mil nägin neid kauneid ja metsikuid lilli rohelisel muruvaibal kõikjal Auschwitzi ja Birkenau põrguväravatel.

Ma olin vihane kui nägin inimesi neid lilli noppimas, sest nende all oli tema rahva ja minu rahva veri ja tuhk! Mu viha lahtus kui nägin, et need korjatud lilled asetati mõrvatud ohvrite mälestuskivi peale. Siis ma murdusin ja puhkesin nutma. See oli mu esimene teekond. Mu siiani viimane reis samasse paika oli mu 10. kord ja tookord ma kogusin meie tiimi selle Birkenau või Auscwitz 2’ks nimetatud tapamasina tuhapõllu äärele.

“Võtkem tund palveks, valige omale positsioonid selle tuhapõllu ümber ja kuulame, mida Iisraeli Elohim meile ütleb”.

My Journey of Discovery

Kui meie tiimi liikmed hakkasid hajuma oma positsioonidele kõigis neljas põllunurgas, siis jäid mu silmad peatuma ühel ja ainsal puul keset põldu. Kõigeväelise Vaim käskis mul astuda üle rohelise pehme muru ja asetuda põllu keskel asuva puu alla.

“Puhka siin korraks”, sosistas ta pehmelt, “heida pikali ja puhka”. Kõik minus tõusis selle vastu! “Kuidas ma saan, Adonai? Kuidas ma saan puhata oma rahva tuha peal, kus nende veri hüüab sellest pinnasest!” Vaatamata minu emotsionaalsetele vastuväidetele oli Tema õrn kuid kindel “müksamine” selge. Ma andsin järele.

Võtsin ettevaatlikult seljast oma Ladina Ameerika pontšo, mis esindas minu juutlust ja sefaradi päritolu (Hispaania) ning laotasoin selle maapinnale, mis kattis minu rahva mõrvatute tuhka. Ma ei tahtnud heita sellele pühale ja kohutavale maapinnale ilma minu sefaradi pontšo kaitseta, mida nimetasin hispaania taliti’ks ja mis pakkus mulle teatud kaitset. Vastumeelselt heitsin oma kange keha selle turvamantli peale ja olin valmis kuulama.

Niipea kui mu ihu maad puudutas, haaras mind kummalisel kombel ülistuse ja palvega täidetud puhkeseisund. Siis rullus mu ette nägemus poolteisest miljonist minu rahvast, kellede tuha rahu ma häirisin.

Mu abikaasa rabi Baruch Biermani perekonnal oli umbes 50 lehekülje pikkune ohvrite nimekiri Auschwitzi arhiivides. Ma ei arvanud, et keegi minu pereliikmetest lõpetas seal, sest meie kui sefaradi juudid kannatasime pigem Hispaania inkvisitsiooni käes, mis saatis meid Hispaaniast välja Jeesuse Kristuse nimel.

Ma ei teadnudki, et 11 aastat hiljem juhiti mind raputavate avastuste jälile, mis hajutas mu endise arusaamise, et sellel tuhapõllul ei olnud minu otsese suguvõsa liikmeid.

Tema võidmine minus kasvas ja kasvas ning siis vormus see sõnadeks: “See on sinu kantsel, su teenistuse altar. Sellest kohast lähtudes sa jutlustad millal iganes sa jutlustad.”. Ma murdusin pisaraisse! Kuidas võib saada minust nende vere hääl, mis sellest verest joobnud maapinnast hüüab KÄTTEMAKSU järele?

Ja tema ütles: “Mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole! 1 Moosese 4:10

My Journey of Discovery

Elohimi shalom laskus mu südame üle ja mähkis mind nagu teki sisse. Ma hüüan nende vere pärast. Ma hüüan nende vere pärast, Ma hüüan, Püha Kättemaks!

Iga mõrvatud juudi verepiisa eest ja tuha eest ma nõuan vastu päästetud hinge, kogudust/kirikut, mis on muudetud Ruti ja Estri vaimsusse Iisraeli eest, selleks et rahvad parandaksid meelt juutide ja kõige juudiliku vihkamise või ükskõikselt suhtumise pärast.

Siis murdub needus, Iisrael saab päästetud ja rahvaist saavad lammasrahvad. Miljonid tulevad siis Jeshua kui Juuda soost Messia tundmisele, kes armastab Oma rahvast, valitud Iisraeli rahvast, kes on tänapäeva juudid.

Seal, kus oli vihkamine, külvan ma armastust, kus oli kibedus, ma külvan andestust, kus oli kurjus, ma külvan headust, kus olid valed, ma külvan TÕDE!

See tõotus anti minu mõrvatud ja hävitatud rahva vere ja tuha peal. Kuigi sel hetkel arvasin, et ma ei ole otseselt Shoa’s (Natside holokaust) hukkunud ohvrite järeltulija, teadsin ma siiski, et Iisraeli Jumal oli mind valinud kohutava, kuid aulise ülesande jaoks.

Minu ülesandeks sai asendusteoloogia valede paljastamine, mis on vangistanud suurt osa kristlusest ühel või teisel viisil ja selle viljadeks on miljonite juutide vihkamine, alandamine, piinamised ja selle rahva hävitamise plaanid!

Mulle kui Iisraeli usklikule juudile anti ülesanne vabastada halastus meelt parandanud üksikisikutele rahvaste seast ja tervete rahvaste üle.

11 aastat hiljem tegin ma reisi oma pere juurte juurde Makedoonias ja Kreekas. Makedoonia on endine Jugoslaavia liiduvabariik, kuhu mu hispaania- juudi päritolu esivanemad asusid elama pärast juutide Hispaaniast väljasaatmist kuningavõimu poolt ja Hispaania inkvisitsiooni 1942. Bitolasse (endine Monastir) jõudmisel läbisid mu hinge tugevad emotsioonid, kui meie vastuvõtja ja giid näitas meile Albalate maja-ilusat renoveeritud lossi, mis kuulub viimastele elus olevatele Albala perekonna järglastele (minu isa perekond).

My Journey of Discovery

Benvenisti Mercado Albala veeti rongiga Treblinka surmalaagrisse koos 3000 teise Monastiri juudiga 11-ndal märtsil 1943. Tema uhke maja seisab endiselt püsti, mida saavad imetleda küll kõik teised, aga mitte enam nemad.

Bitola-Monastirist sõitsime me abikaasaga edasi Thessalonikisse ja külastasime seal Monastiri Sünagogi, mis oli asutatud 1923.a Monastirist tulnud juutide poolt enne Hitleri võimuletulekut. Mu süda oli emotsioonidest tulvil, kui nägin, et 2 selle asutajat olid mu oma emapoolsest ja emapoolse vanaisa Camhi perekonnast. Samm-sammult avastasin ma perekonna juuri, kuid ma polnud valmis selleks, mida ma sain teada järgmisena…

Meie ringkäik Thessalonikis jätkus Juudi Muuseumi külastusega. Oli reede, nädala 6-s päev, 1. juuni 2018 vahetult enne shabati algust. Me pidime kiirustama, sest Juudi Muuseum pidi varakult suletama peatselt algavat Püha (kadosh) Päeva auks. Peaaegu hingetuina jooksime me muuseumisse ja pääsesime väravatest läbi ülemisele korrusele. Viskasime kiire pilgu eksponaatidele, kunagise suursuguse Juudi Kogukonna fotodel säilinud liikmete nägudele, kes peaagu kõik hävitati natside poolt. 96% Makedoonia ja Kreeka juutidest, kes enamuses olid sefaradi juudid, viidi Poola surmalaagritesse ja hukati natside poolt.

Just enne, kui meie aeg hakkas läbi saama, leidsin ma end seismas sissepääsu tasandil oleva Mälestustahvli/seina juures, kus olid kõigi nimed, kes olid viidud surmalaagrisse ja seal hukatud. Ma hakkasin nimesid lugema…Camhi, Kasorla, Israel, Albala, Aruesti…nii paljud kandsid minu perekondade perekonnanimesid, nii ema- kui ka isapoolsete. Sajad nendest! Ma ei suutnud neid kokku lugeda, sest see reaalsus rabas mind esimest korda elus…

Enamus mu perekonnast oli natside poolt hukatud ja ma ei teadnud seda!

Mu vanemad ei kõnelenud sellest kunagi, nad ei rääkinud meile midagi. Mu vanavanemad ei rääkinud sellest, mitte keegi ei rääkinud! Tahtmatult purskusid mu silmist kuumad, kibedad pisarad ja ma hakkasin kontrollimatult nutma, leinates taga oma surnud perekonna liikmeid esimest korda elus.

Muuseumi hakati kinni panama ja ma jooksin poodi silmis ikka veel värsked pisarad. Ma pidin ostma juudi sümboli HAY , mis tähendab ELU ja viima lastele ja õele. Jah, Iisrael rahvas on elus! Kui mu vanavanemad poleks põgenenud Tšiili, ei oleks ma sündinud! Mu lapsed Adi ja Yuval poleks sündinud ja ka mitte minu vend, õde ning nende lapsed!

My Journey of Discovery

Kui mu emapoolse vanaisa õde poleks põgenenud Iisraeli, mida tol ajal kutsuti Palestiinaks, ja asunud elama Motsa külla, mis asub Casteli mägedel Mevaseret Siionis Jeruusalemma väravates, siis mu nõbu Eli ja tema tütar Meira ja paljud, paljud teised minu perekonna liikmed ei oleks sündinud, et omandada Tema (JHVH) maa ja täide viia Tema Sõna!

Seepärast kuuluta prohvetlikult ja ütle neile: Nõnda ütleb JHVH Elohim: Vaata, ma avan teie hauad ja toon teid, oma rahva, teie haudadest välja ja viin teid Iisraeli maale. Ja te sate tunda, et mina olen JHVH, kui ma avan teie hauad ja toon teid, oma rahva, teie haudadest välja.

Ja ma annan teie sisse oma Ruah`i (Vaimu), et te saaksite elavaks, ja ma asetan teid teie oma maale; ja te saate tunda, et mina, JHVH, olen rääkinud ja teen seda, ütleb JHVH. Hesekiel 37:12-14

Ma pidin veel ostma mezuza Thessaloniki Juudi Muuseumis – sümboolse tähendusega Mezuza kogu mu hukatud perekonna mälestuseks. See kaunis mezuza asetatakse

Jerusalema väravate mägedes asuva Rahvaste Saatkonna eesukse piidale. Mu allesjäänud perekonna liikmed asusid elama Jeruusalemma mägedele alates 1930, enne Hitleri võimuletulekut.

My Journey of Discovery

Miks liituda ühendusega Ühinenud Rahvad Iisraeli eest (UNIFI), miks toetada Rahvaste Saatkonda linna läänepoolses väravas Jerusalema mägedes? Sest see naine, kes teile seda kirja praegu kirjutab on välja valitud Kõigeväelise poolt kui üks ellujäänu suurest hukatud juudi perekonnast, et pakkuda armu ja halastust inimestele ja rahvastele, kes meelt parandavad ja hüvituse/võla tasumise aktina otsustavad nüüd teha head Iisraelile nagu Rutt otsustas järgneda Naomile.

Kuid Rutt vastas: „Ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal.

Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki! JHVH tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind!” Rutt 1:16,17

Armu aken on avatud vaid LÜHIKESEKS AJAKS ja Ühinenud Rahvad Iisraeli eest on see platform, mis on antud meile selleks, et vabastada arm, mis põhineb meeleparandusel ning Iisraeli taastamise ja juudi rahva taasühinemisega seotud tegudel. Õnnistus ja needus nii üksikisiku kui tervete rahvaste üle sõltub sellest. Andeksand on TASUTA, kuid see ei ole odav, sest nõuab TEGUSID!

Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” 1Ms 12:3

Ühine liikumisega, et nurjata tänapäeva Haamani kurjad plaanid Iisraeli vastu.

Ühine liikumisega Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest, et muuta sikurahvad Lammasrahvasteks 1 inimene korraga Tema mõõtmatu armu läbi.

AM ISRAEL HHAI! Iisraeli rahvas ELAB. Mina olen ELUS!

My Journey of Discovery

Juuda Lõvi ülistuseks
Peapiiskop Dr. Dominiquae Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1