MÅNEDLIG UNIFY MEDLEMS ONLINE KONFERANSE

Vår månedlige UNIFY online konferanse er et avgjørende møtepunkt for alle medlemmer. Under disse møtene underviser og deler Erkebiskop Dominiquae Bierman UNIFY-visjonen med medlemmer og delegater, og medlemmene deler rapporter fra nasjonene og ber sammen. Du vil kunne delta så snart du har registrert deg som medlem.

GRM Logo NOR

Vår Globale Revival (Vekkelse) MAP bibelskole er det mest kraftfulle redskap for å vende tilbake til det opprinnelige evangeliet fra Sion og fjerne ånden av religion! Studenter finner en fortrolig relasjon med Yeshua, den jødiske Messias, mens de lærer å stå med Israel og tilegner seg en dyp forstsåelse av Skriftene fra et historisk og jødisk perspektiv – med Hellig Ånd salvelse og ild! En sann Israelsk bibelskole – se ulike studie-alternativer.

LUNSJ-TID BØNN I USA

Vi har et ukentlig online bønnemøte i Amerika, hvor trofaste bønne-krigere forener seg via en konferansesamtale. Amerikanske medlemmer er velkommen til å delta! Mer informasjon: thelionofjudahbc@gmail.com