KUMPPANI-JÄRJESTÖT

Järjestöt tai palvelutyöt voivat tulla Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen kumppaneiksi. Järjestöjen johtajien tulee silloin liittyä jäseniksemme ja järjestön jokaista jäsentä tulee myös rohkaista liittymään UNIFY -jäseniksi, joilla on äänestysoikeus kansallista edustajaa äänestettäessä.
Kun johtajat ovat Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta Kansojen Knessetin virallisia jäseniä, järjestöstä voi tulla kumppanimme. Kumppanuus tarkoittaa halukkuutta toteuttaa yhdessä kanssamme UNIFY-missiota osana kansallista UNIFY -tiimiä.

Viralliseksi Kumppani-järjestöksi tulo edellyttää:

Join as a Member

TULE UNIFY-JÄSENEKSI

(johtaja ja muut organisaation jäsenet)

Sign the Manifesto

ALLEKIRJOITA UNIFY MANIFESTO

(organisaation nimissä)

Send tithe

LÄHETÄ KUUKAUSITTAISET KYMMENYSTEN KYMMENYKSET UNIFY :LLE

Kun nämä ehdot täyttyvät, pääset osallistumaan yksityisiin webinaareihimme ja saat äänestysoikeuden (Kansallisen edustajan äänestys; myönnetään vain niille organisaation jäsenille, jotka ovat liittyneet UNIFY-jäseniksi).

Kumppani-järjestöt tekevät yhteistyötä oman kansansa kansallisen UNIFY-edustajan kanssa.