The Third Day Awakening and the Ketuba

Kolmannen Päivän Herääminen ja Ketuba (avioliittosopimus)


Profeetallinen sanoma Arkkipiispa tri. Dominiquae Biermanilta

The Third Day Awakening and the Ketuba

Shavuot 5780/2020

Kolmannen Päivän HERÄÄMINEN on täällä, ja se johtaa Israelin täyteen ennalleen asettamiseen, kun pakanoiden täysi luku tulee sisään.

Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: “Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.” Room. 11:25-27

Shavuot kuvastaa JHVH:n ja Israelin kansan häitä. Ketuba eli avioliittosopimus on Toora, kaksi kivitaulua, joihin Elohimin sormi kirjoitti Kymmenen käskyä. (2. Moos. 31:18)

Hääseremonia tapahtui 3500 vuotta sitten Siinain vuorella Shavuotina, mutta Israel petti Sulhasensa jo ennen kuin Moshe (Mooses) tuli alas vuorelta. Hänen täytyi nousta ylös vuorelle Toisen Kerran, mikä kuvasti tulevaa Uutta liittoa. (2. Moos. 34:1-35)

Toora annettiin Ensimmäisenä Shavuotina, mutta Israel teki aviorikoksen palvomalla kultaista vasikkaa. Toisena Shavuotina Ruach (Henki) vuodatettiin saman Israelin kansan ylle, Messiaan juutalaisten opetuslasten ylle, jotta häät saattoivat jatkua. Ilman Ruach HaKodeshin (Pyhän Hengen) tulta ja täyteyttä emme voi täyttää osuuttamme avioliittosopimuksessa. (Apt. 2, Joel 2:28)

Meidän tulee kuitenkin ymmärtää, että avioliitto tehtiin vain Israelin kansan eli juutalaisen kansan kanssa, jotka ovat ainoat viralliset, tunnustetut perilliset. Pakanat, jotka liittyvät juutalaisiin Öljypuussa, tulevat osaksi Juutalaista Morsianta, ja niin muotoutuu ”Yksi Uusi Ihminen”. (Jer. 31:31-34, Ilm. 21, Efes. 2:14-16, Room. 11:11-25)

Mutta on olemassa väärennetty morsian – kristillinen pakanamorsian, joka on täynnä korvausteologiaa, pakanallisia juhlia ja laittomuutta, sekä näkyvää ja piilossa olevaa antisemitismiä. Jopa Israelia rakastavien joukossa on monia, jotka haluavat ottaa Messiaanisten juutalaisten paikan. Mutta sana tuli juutalaisille ensin, niin tuomioksi kuin armahdukseksi.

Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen; mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle! Room. 2:9-10

On aika ennalleen asettaa kaikki asiat, mukaan lukien Messiaan Juutalainen IDENTITEETTI ja juutalaisten asema Messiaan Morsiamessa. Pakanoiden tulee tulla oksastetuiksi Juutalaiseen Öljypuuhun. (Apt. 3:19-21, Room. 11:15-19)

Väärennetty morsian ei rakasta Jeshuan juutalaista IDENTITEETTIÄ eikä Hänen Pyhää nimeään tarpeeksi palauttaakseen sen ja poistaakseen kaikki muut nimet huuliltaan.

Mutta Jeshua sanoi minulle: “Minun Morsiameni rakastaa Minun nimeäni.”

Messiaan todellinen Morsian on valmis luopumaan kaikista uskonnollisista traditioista ja “pyhistä lehmistä”, jotka loukkaavat Sulhasta, ja tulemaan YHDEKSI Juutalaisen Messiaan kanssa roomalaisen Kristuksen sijaan. Väärennetty morsian eli kristinuskon järjestelmä haluaa säilyttää mieluummin roomalaisen Kristuksen kuin mennä naimisiin juutalaisen kanssa. Lopunaikojen taistelu käydään Messiaan todellisen morsiamen ja väärennetyn morsiamen välillä. Se on jo alkanut, ja tulemme näkemään jakolinjat hyvin selvästi tulevina päivinä.

Tulkaa takaisin varustukseen, te vangit, joilla on toivo; myös tänä päivänä minä julistan: kaksin verroin minä sinulle korvaan. Sillä minä jännitän Juudan jousekseni, panen siihen nuoleksi Efraimin ja nostan sinun poikasi, Siion, sinun poikiasi vastaan, Jaavan, ja teen sinut sankarin miekan kaltaiseksi. Herra on näkyvä heidän yllänsä, ja hänen nuolensa lähtee kuin salama. Herra, Herra puhaltaa pasunaan ja kulkee etelän myrskytuulissa. Herra Sebaot on suojaava heitä, ja he syövät, ja he tallaavat linkokiviä, he juovat ja pauhaavat niinkuin viinistä ja ovat täynnä, niinkuin uhrimaljat, niinkuin alttarin kulmat. Ja Herra, heidän Jumalansa, on sinä päivänä auttava heitä, kansaansa, joka on kuin hänen lammaslaumansa; sillä he ovat kruunuun kiinnitettyjä kiviä, jotka kohoavat yli hänen maansa. Sakarja 9:12-16

Tätä tarkoitusta varten Messiaanisessa, apostolisessa ja profeetallisessa juutalaisessa johtajistossa on tapahtumassa vartijain vaihto. Siksi suurin osa tämän päivän apostolisista, profeetallisista äänistä on juutalaisia. Jah on puhdistamassa ja koettelemassa johtajistoa, jotta kaikista kompromisseista tehdään loppu, ja Hän on liittämässä johtajiin muita juutalaisia, myös naisia, jotka ovat olleet tähän asti kuin kätkössä.

Tämän kaiken tarkoitus on tehdä morsiamesta oksastettu juutalainen roomalaistetun kristityn sijaan. Yksi Uusi Ihminen, Messiaaninen, apostolinen ja profeetallinen Oksastettu Morsian on muodostumassa.

Me tiedämme, keitä olemme ja monet tulevat nyt liittymään joukkoomme. On tapahtumassa suuri eksodus uskonnollisesta evankeliumista Siionissa tehtyyn kuningaskunnan evankeliumiin. Jakolinja on vedetty, eikä ole enää viivytyksiä.

Kolmas Shavuot, Kolmannen Päivän Herääminen on ovella, ja se johtaa Herätykseen.

Tämä Jom Rishon (viikon ensimmäinen päivä) lauantai-illasta sunnuntai-iltaan merkitsee Kolmannen Shavuotin Hengen vuodatuksen alkua.

Me vapautamme sen nyt Jeshuan nimessä.

The Third Day Awakening and the Ketuba

Sanankohdat

Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ‘Tuntekaa Herra.’ Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat – Herra Sebaot on hänen nimensä: Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra: Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin Herran kaupunki rakennetaan jälleen Hananelin-tornista Kulmaporttiin asti. Ja edelleen mittanuora kulkee suoraan Gaarebin kukkulalle ja kääntyy sitten Gooaan. Ja koko laakso, ruumiineen ja tuhkineen, ja kaikki keto Kidronin puroon asti, Hevosportin kulmaan saakka itään päin, on oleva Herralle pyhitetty. Ei sitä enää ikinä hävitetä eikä kukisteta.” Jeremia 31:31-40

Ensimmäinen liitto:

Ole vain varuillasi ja ota itsestäsi tarkka vaari, ettet unhota, mitä omin silmin olet nähnyt, ja ettei se lähde sinun sydämestäsi koko elinaikanasi, vaan että ilmoitat sen lapsillesi ja lastesi lapsille: mitä tapahtui sinä päivänä, jona seisoit Herran, sinun Jumalasi, edessä Hoorebilla, kun Herra sanoi minulle: ‘Kokoa kansa, niin minä julistan heille sanani, että he oppisivat pelkäämään minua, niin kauan kuin elävät maan päällä, ja opettaisivat lapsensakin siihen.’ Ja te astuitte esille ja jäitte seisomaan vuoren juurelle, ja vuori paloi tulena, joka loimusi sisimpään taivaaseen asti pimeyden ja synkkien pilvien keskellä. Ja Herra puhui teille tulen keskeltä. Sanat te kuulitte, mutta ette nähneet hänen muotoansa, kuulitte vain äänen. Ja hän ilmoitti teille liittonsa, jonka hän käski teidän pitää, nimittäin ne kymmenen käskysanaa; ja hän kirjoitti ne kahteen kivitauluun. Ja minun Herra silloin käski opettaa teille käskyt ja säädökset, että te seuraisitte niitä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksenne. 5. Moos. 4:9-14

Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu. 2. Moos. 31:18

Pääsiäinen:

Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: “Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni.” Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: “Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Luuk. 22:19-20

Shavuot:

Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: “Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.” Apt. 1:4-5

Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: “Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?

…kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja.” Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa: “Mitä tämä mahtaakaan olla?” Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: “He ovat täynnä makeata viiniä.” Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: “Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: ‘Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.’

Apt. 2:1-8, 11-21

Tämän Jeshuan on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Apt. 2:32-33

Niin Pietari sanoi heille: “Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeshua Messiaan nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.” Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: “Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta.” Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

Apt. 2:38-41

Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Hoosea 6:1-3

Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että “yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä.” 2 Piet. 3:8

Kolmannen Päivän Herätys on koittanut.

Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: “Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.” Ja valtaistuimella istuva sanoi: “Katso, uudeksi minä teen kaikki.” Ja hän sanoi: “Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet.” Ja hän sanoi minulle: “Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.” Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemää viimeistä vitsausta, ja puhui minun kanssani sanoen: “Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon.” Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä, ja siinä oli Jumalan kirkkaus; sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niinkuin kristallinkirkas jaspiskivi; siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia ja porteilla kaksitoista enkeliä, ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten kahdentoista sukukunnan nimet; idässä kolme porttia ja pohjoisessa kolme porttia ja etelässä kolme porttia ja lännessä kolme porttia. Ja kaupungin muurilla oli kaksitoista perustusta, ja niissä Karitsan kahdentoista apostolin kaksitoista nimeä. Ja sillä, joka minulle puhui, oli mittasauvana kultainen ruoko, mitatakseen kaupungin ja sen portit ja sen muurin. Ilm. 21:2-15

@ Dominiquae Bierman 2020
www.kad-esh.org

The Third Day Awakening and the Ketuba

To Send Your Shavuot First Fruits and Feast Offerings:

  • Donate online: https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
  • Email us at kad_esh_map@msn.com for bank details
  • Call us in the USA 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Join the United Nations for Israel and become a member:

https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/