VISJON

DE FORENTE NASJONER FOR ISRAEL SØKER Å UTDANNE NASJONENE PÅ NYTT OM EVANGELIET FRA SION OG BETYDNINGEN AV Å STÅ MED ISRAEL MOT ALLE ODDS.

I Matteus 25,32 sa Yeshua (Jesus) Messias at Han vil dømme mellom nasjonene og vil skille dem som sauene fra geitene. Dette er det tredje årtusen siden Han vandret på jorden og ADSKILLELSEN HAR BEGYNT!

Les mer